Anmeldelser av "Bagdad Indigo"

Jag tror aldrig att jag har läst en bok som har gjort mig så omtumlad, så skakad”. Og avslutningsvis: ”Det plågsamma men samtidigt ögonöppnande med ”Bagdad indigo” är att den visar på en klyvnad (eller ett hyckleri) hos mig själv. […] Genom att ”Bagdad indigo” lägger sig så nära mitt eget skinn kan jag inte längre blunda för liken brända till oigenkännlighet på den bro som Øygarden går på. Inne i bilar. Utanför bilar.

- Stig Larsson, Dagens Nyheter (24.03.12)

 

Geir Angell Øygarden er for sakprosaen det Karl Ove Knausgård er for romanen.[…]

Den er pakket med historier og refleksjoner, litterære referanser, filosofiske, eksistensielle, etiske og politiske problemer. Den går rett inn i internasjonalt brennbare spørsmål, samtidig som den tvinger uomgjengelige holdningsdannende problemstillinger på enhver som ennå ikke har lagt seg i bekvemt moralsk sideleie, uavhengig av hvor vi ellers måtte befinne oss.
[…]  Forfatteren framstiller seg med like mange fasetter som boken, full som den er av poesi og metaforer, vittig og grotesk, klok, like lærd og krevende som sin doktorforfatter, brutalt direkte og beint på, pakket med litterære allusjoner og gjennomganger, pregnante visdomsord, med en umoralsk moralists, en kynikers såre ømhet.
- Jan Askelund, Stavanger Aftenblad 

 

Denna bok hör till de mer uppfordrande som jag har läst. Jo, jag påstår det. Den diskuterar, till stora delar på mycket hög stilistisk nivå, frågor av slag som man får gå till Dostojevskij för att samtala vidare om. Det är ett storverk; svart som tiden.

Se hele anmeldelsen her.

- Tomas Forser, Helsingfors Dagblad

 

En enormt ambisiøs bok, som på sitt beste åpner opp for en helt ny og ganske overskridende opplevelse av krig.
- Sindre Hovdenakk, VG

 

 

Anmeldelser av "Bagdad Indigo"
Anmeldelser av "Bagdad Indigo"