Etterlatt - lansering på Litteraturhuset i Bergen

Ole-Jacob Vindedal og Pelikanen forlag inviterer til lansering av "Etterlatt - tekster av Boswell, Beckett og Browne", essays og oversettelser som presenterer tre ruvende skikkelser i britisk litteratur, gjennom deres etterlatte skrifter.
Det er alltid en begivenhet når et forfatterskap utvides gjennom publisering av til da ukjente tekster. En begivenhet med tilhørende risiko for skuffelse: ferdig eller uferdig kan det ha vært gode grunner for at forfatteren en gang la manuskriptet vekk. Men, det hender også at det dukker opp tekster av høy kvalitet som både utdyper og beriker forfatterskapet. De fire som er oversatt i denne boken er alle slike tekster.
I tillegg blir vi introdusert for den ruvende skikkelsen fra det engelske 1700-tallet som knytter dem alle sammen; Samuel Johnson.
 
Etterlatt
Etterlatt
Ole-Jacob Vindedal
Ole-Jacob Vindedal